Zásady ochrany osobných údajov – zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi - plnenie zmluvy

V súvislosti s nákupom od spoločnosti Lampemesteren ste poskytli osobné údaje vrátane (ale nielen)

-Vaše meno
-Vaša adresa
-Vaša e-mailová adresa
-Vaše telefónne číslo
-Vaše platobné údaje

Tieto informácie používame na urýchlenie vášho nákupu, pretože sú potrebné na to, aby sme mohli splniť našu časť transakcie. Informácie uchovávame po dobu 5 rokov v súlade s predpismi podľa Bogføringsloven (dánsky Zákon o účtovníctve). Na konci tohto obdobia budú vaše údaje vymazané.

Ak ste si objednali doručenie, vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa budú poskytnuté našej prepravnej spoločnosti – v súčasnosti GLS, DSV alebo PostNord, aby mohla doručiť váš nákup.

Nakladanie s osobnými údajmi - súhlas

Nakladanie s osobnými údajmi – súhlas Ak ste sa prihlásili na odber nášho informačného newslettera (zaškrtli ste políčko „Áno – informačný newsletter sa posiela raz mesačne), budeme vašu e-mailovú adresu a informácie o vašom nákupe používať, kým budú relevantné – v praxi dovtedy, kým si už nebudete želať dostávať od nás e-maily.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť buď pomocou odkazu uvedeného na konci našich e-mailov, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom info@lampemesteren.com a informovať nás, že už nechcete dostávať náš newsletter a ponuky. V súčasnosti môže zákaznícky servis vybavovať len otázky zaslané v angličtine.

Zhromažďovanie osobných údajov

Spoločnosť Lampemesteren zhromažďuje osobné údaje v súlade s platnými predpismi a všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Spoločnosť Lampemesteren zhromažďuje informácie o používateľoch z 3 zdrojov: - Zo súborov cookie pri návšteve našich webových stránok, napríklad IP adresa, krajina, zobrazené stránky, zobrazené kategórie, zobrazené značky, interakcie/kliky a vyhľadávanie.  - Z nákupov, napríklad demografické údaje, e-mailová adresa, platobné informácie, produkty, výška objednávky, značky a frekvencia. Patria sem e-maily o transakciách, napríklad potvrdenie objednávky a potvrdenie o odoslaní. - Zo správania používateľov a ich zapojenia do odosielanej komunikácie vrátane e-mailov, napríklad miera otvorenia, vzorce kliknutí a oblasti záujmu.

Účel zhromažďovania týchto informácií slúži rôznym oblastiam:
- Povinnosti. Na plnenie našich povinností voči vám ako zákazníkovi alebo používateľovi našich služieb
- napríklad pri nákupe, fakturácii, zákazníckom servise a zákazníckom klube. Na vykonávanie služieb zákazníkom prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu. Na zodpovedanie otázok týkajúcich sa a objednávky alebo predchádzajúcich objednávok, opravu chýb a poradenstvo zákazníkom. Na zobrazenie inšpirácie, ponuky produktov/služieb a osobných odporúčaní prostredníctvom webu, e-mailu a marketingu tretích strán.
- Zákaznícka skúsenosť. Zlepšenie skúseností zákazníkov a interakcie so spoločnosťou Lampemesteren – napríklad personalizácia zákazníckych skúseností a vývoj nových funkcií a produktov. Patrí sem správa, ochrana, prevádzka a údržba našich webových stránok, správa a bezpečnosť systému, súhlas so štatistikami o používaní stránok a nákupoch a na lepšie pochopenie obľúbených produktov našich zákazníkov.
- Podvodné správanie a riziká. Predchádzanie podvodom a vykonávanie primeraného hodnotenia rizík.
- Právo. Dodržiavanie platných právnych predpisov.

Prehliadanie

Keď navštívite Lampemesteren, zhromažďujeme informácie o návštevách webovej stránky. Tieto informácie používame na zlepšenie vašej zákazníckej skúsenosti, vyhodnocovanie používania jednotlivých prvkov stránky a podporu nášho marketingu.

Prehliadanie webovej lokality môže vyvolať zasielanie servisných e-mailov.

Spoločnosť Lampemesteren zhromažďuje údaje o vašom správanie pri prehliadaní (napríklad kategórie, značky a prezerané produkty), aby zlepšila komunikáciu o relevantných produktoch a ponukách, aby uvedené vychádzali v ústrety vašim potrebám. Príkladom tohto zhromažďovania sú produkty pridané do nákupného košíka, ktoré ste napokon nezakúpili. To môže byť príčinou zaslania servisného e-mailu, ktorý vám pripomenie výrobky ponechané v nákupnom košíku. Ak nechcete dostávať e-mail o nedokončených objednávkach, môžete sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v spodnej časti servisného e-mailu.

Zabezpečenie údajov

Bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje používame na plnenie zmluvy alebo s vaším súhlasom, s vašimi údajmi budeme vždy zaobchádzať bezpečne a dôverne v súlade s platnými zákonmi vrátane Nariadenia o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje sa budú používať len na účel, na ktorý boli zhromaždené, a budú vymazané, keď sa tento účel splní alebo už nie je relevantný.

Na spracovanie vašich platobných informácií – Quickpay – a na spracovanie vášho nákupu – Myaccumolo od spoločnosti MCB v Holsebro v Dánsku – využívame tretie strany.

S týmito tretími stranami máme uzavreté zmluvy o spracovaní údajov, čo je našou zárukou, že dodržiavajú príslušné predpisy o ochrane vašich osobných údajov.

Štatistické nástroje

Používame rôzne analytické nástroje – napríklad Google Analytics, ktoré nám pomáhajú zhromažďovať štatistiky o používaní webových stránok spoločnosti Lampemesteren a poskytovať vám lepšie služby.

Súbory cookie tretích strán

Spoločnosť Lampemesteren používa na svojich stránkach služby tretích strán. Tieto služby môžu používať súbory cookie. Súbory cookie tretích strán môžete odmietnuť prostredníctvom tohto odkazu: youronlinechoices.com/ .

Súbory cookie tretích strán sa používajú na rôzne účely vrátane vytvárania štatistík o vašej návšteve na stránke Lampemesteren. Súbory cookie používame na to, aby sme videli, ktoré stránky ste navštívili a ako dlho ste na nich boli. Na tento účel používame službu Google Analytics. Službu Google Analytics môžete odmietnuť tu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Marketing/ opätovné zacielenie

Spoločnosť Lampemesteren spolupracuje s podnikmi na zlepšovaní našej online reklamy a zabezpečuje, aby sa vám zobrazovali len reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Na tento účel spolupracujeme s nasledujúcimi dodávateľmi: Facebook, Tradetracker, Youtube, Instagram a Google. Ak chcete byť z tohto typu reklamy vylúčení, kontaktujte nás prostredníctvom info@lampemesteren.com.

Informácie, námietka, oprava, prenosnosť a vymazanie údajov

IČ DPH 24210081 
Birkmosevej 18  
DK-6950 Ringkøbing 
Tlf: +421 258 419 026
E-mail: info@lampemesteren.sk
 
V súčasnosti môže zákaznícky servis vybavovať len otázky zaslané v angličtine.
 
 Ak sú niektoré z vašich údajov nesprávne, môžete požiadať o ich opravu. Máte tiež právo získať svoje osobné údaje v bežne používanom formáte (prenosnosť údajov). Ak chcete požiadať o prenosnú kópiu svojich údajov alebo vykonať zmeny, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. 
 
 Ak si želáte, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje alebo aby sme obmedzili spracúvanie týchto údajov, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. 
 
 Ak chcete odvolať súhlas s vašou e-mailovou adresou (aby sme vám mohli zasielať informačné newslettere a príslušné ponuky), môžete tak kedykoľvek urobiť pomocou odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ v spodnej časti e-mailu. 
 
 Ak by ste chceli podať sťažnosť na zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi zo strany spoločnosti Lampemesteren, obráťte sa na Datatilsynet (dánsky Úrad na ochranu údajov): Borgergade 28,5., DK-1300 Kodaň, DÁNSKO / telefón +45 33 19 32 00 / e-mail: dt@datatilsynet.dk.