Kódy IP a bezpečnosť

Čo je to IP kód?

Kód IP (Ingress Protection) informuje spotrebiteľov o dvoch veciach:

1 Ako je svietidlo zabezpečené proti vniknutiu pevných látok a kvapalín.

2 Ako je svietidlo zabezpečené z hľadiska toho, aby sa používateľ mohol dotknúť nebezpečných súčiastok.

Kód IP pozostáva z 2 čísel - napríklad IP44.

Prvé číslo predstavuje ochranu proti pevným predmetom, ako aj bezpečnosť používateľa.

0 = žiadna ochrana

1 = chránené proti predmetom s priemerom 50 mm alebo väčším a účinné proti veľkým povrchom tela, napr. chrbtu ruky

2 = chránené proti predmetom s priemerom 12,5 mm alebo väčším a účinné proti prstom alebo podobným predmetom

3 = chránené proti predmetom s priemerom Ø2,5 mm alebo väčším a účinné proti nástrojom, hrubým drôtom atď.

4 = chránené proti predmetom s priemerom Ø 1 mm alebo väčším a účinné proti väčšine drôtov, tenkých skrutiek, veľkých mravcov atď.

5 = chránené proti predmetom s priemerom Ø 1 mm alebo väčším a účinné proti väčšine drôtov, tenkých skrutiek, veľkých mravcov atď.

6 = prachotesné

Druhé číslo predstavuje ochranu proti vode.

0 = nie je chránený

1 = chránené proti kvapkajúcej vode

2 = chránené proti kvapkajúcej vode pri naklonení pod uhlom 15°

3 = chránené proti striekajúcej vode/daždi

4 = chránené proti striekajúcej vode

5 = chránené proti prúdom vody

6 = chránené proti silným prúdom vody

7 = chránené proti ponoreniu do hĺbky 1 m

8 = chránené proti ponoreniu, hĺbka 1 m alebo viac

Vonkajšie lampy - druhé číslo by malo byť 1, 3 alebo 4.

LSvietidlá do vlhkých priestorov - druhé číslo by malo byť 1.

Svietidlá pre vlhké priestory - druhé číslo by malo byť 4.

IP kódy pre kúpeľňové svietidlá

Tu si môžete pozrieť požadované úrovne IP pre osvetlenie kúpeľne.

Úrovne ochrany v rôznych oblastiach:

Zóny 0 – IP(X)7
Zóna 1 – IP(X)4
Zóna 2 – IP(X)4
Zóna 3 – IP(X)0

Pozrite si náš výber kúpeľňových svietidiel tu.

Kódy IP pre vonkajšie svietidlá

Tu si môžete pozrieť požadované úrovne IP pre vonkajšie osvetlenie.
Pozrite si našu ponuku vonkajších svietidiel tu. .